Vår sekretesspolicy

1. Introduktion

En slutanvändare från Betenemy kan dela åsikter och information om gratisspel, få recensioner av bookmakers, kontrollera matchstatistiken, tävla om att bli den mest framgångsrika på alla våra sportmatcher, söka tips och dela åsikter om sportmatcher på denna plattform. Du kan se mer information om våra tjänster i vår Villkor.

Det är viktigt att du förstår denna sekretesspolicy; på detta sätt kan du veta hur de personuppgifter du tillhandahåller här samlas in, behandlas, konsulteras eller används när du använder Betenemy. Sekretesspolicyn fokuserar på behandling av dina personuppgifter på Betenemy, snarare än på databehandling som kan äga rum på andra webbplatser. Ägaren till Betenemy (”vårt”, ”oss”, ”vi”) är: (adress för tegel och murbruk).


2. Datakontrollant och registrerade

Genom att använda Betenemy kan du avslöja olika former av information, inklusive information som betraktas som personuppgifter. När de personuppgifter du har lämnat behandlas kommer du att betraktas som en registrerad och du har rätt att utöva dina rättigheter som garanteras av EU: s dataskyddslag och som beskrivs i denna sekretesspolicy. Med tanke på att vi bestämmer databehandlingssyfte och medel för Betenemy, är vi också personuppgiftsansvariga för de personuppgifter du tillhandahåller på denna plattform. Som personuppgiftsansvarig kan vi behandla dina personuppgifter och även ansvara för att skydda uppgifterna enligt EU: s dataskyddslag, särskilt Allmän dataskyddsförordning och även vår sekretesspolicy.


3. Datatyper och skäl för behandling

Vi kan behandla olika kategorier av personuppgifter som tillhandahålls av dig så att vi kan tillhandahålla de bästa tjänsterna till dig, underhålla och säkra Betenemys regelbundna funktioner och förbättra din upplevelse med våra olika tjänster. Mer information om de olika dataformulär som vi behandlar och syftet med vilket vi behandlar uppgifterna finns nedan.

 

3.1. Identifieringsuppgifter

Personlig identifierbar information (PII) – Efter att du har skapat ett konto på Betenemy behandlar vi ditt visningsnamn, användarnamn, e -postadress och det ID som vårt system tilldelar dig. Vi kan också behandla ditt mobiltelefonnummer, telefon, nummer, adress, förnamn och efternamn, förutsatt att du föredrar att ange dem i din profil. Det finns också omständigheter under vilka vi begär en kopia av ditt statligt utfärdade ID, som pass, för att hjälpa oss att verifiera din identitet.

Vi behandlar din PII för att vi ska kunna skilja mellan dig och de andra registrerade användarna på vår plattform, Betenemy. Vi använder din e -postadress för att kommunicera med dig om ändringar av våra tjänster, ditt konto och även för att skicka dig till push -aviseringar och nyhetsbrev, som är föremål för din begäran.

Du kan välja om du vill ange ditt riktiga mobiltelefonnummer, telefonnummer, adress, förnamn och efternamn. Informationen kan bidra till hur ditt konto hos oss är personligt anpassat och hur vi kommunicerar med dig. Om du har rätt till ett pris efter att ha vunnit någon av våra tävlingar kommer vi att begära en kopia av ditt ID, ditt telefonnummer, förnamn och efternamn; detta hjälper oss att verifiera din identitet och även skicka ditt pris till dig.

Elektronisk identifieringsinformation – Efter att du har loggat in på ditt konto på Betenemy kommer vi också att behandla din enhets IP -adress samt operativsystemet du använder och inloggningstiden. Sociala tokens genereras om du använder sociala nätverk för att logga in; sociala tokens fungerar som dina autentiseringsdata som bearbetas när du vill logga in via sociala nätverk till Betenemy.

Att bearbeta din enhets IP -adress säkerställer att vi kan skapa en kommunikationskanal mellan vår server och din enhet. Det hjälper oss också att avgöra ungefär hur din geografiska plats är. Vi använder denna information för att anpassa våra tjänster till dig, som att tillhandahålla rätt innehåll för ditt val av språk och innehåll relaterat till spel gällande ditt lands laglighet. Vi kan också använda din geografiska plats för analytiska ändamål. Du kan kolla vår Cookiepolicy för ytterligare information om hur vi behandlar dina uppgifter för det analytiska syftet. Vi behandlar ditt operativsystem och din webbläsare för att säkerställa att vi tillhandahåller regelbundna tjänster till dig. Uppgifterna används lika mycket för att lösa tekniska problem när sådana uppstår.

Om du föredrar att logga in via ett socialt nätverk använder vi inga detaljer som görs tillgängliga på dina sociala nätverksprofiler och konton. Vi kommer att generera token för sociala nätverk åt dig om du loggar in via ditt sociala interkontokonto och endast använder token för att autentisera ditt konto.

 

3.2 Särskilda finansiella uppgifter

Finansiell identifieringsinformation- Vi kommer att behandla informationen om ditt PayPal/Skrill-konto om du har rätt till ett kontantpris. Vi kommer sedan att lägga till detaljerna på ditt konto hos oss. Uppgifterna krävs för att skicka priset till dig.

 

3.3. Inspelningar

Bilder – Du kan välja att ladda upp en bild till din kontoprofil. Det kan vara vilket foto du vill, inklusive ett foto av dig. Bilden som laddas upp lagras för att anpassa din kontoprofil.

 

3.4 Privata vanor och intressen

Tips – Vissa av dina aktiviteter på vår plattform, inklusive publicering av tips, kräver att allmänheten använder information. Efter att du har lagt ut rådet är vi tvungna att bearbeta några av detaljerna i det nämnda tipset, till exempel dina förtydligande kommentarer om tipset, tipsspråk, händelser relaterade till tipset, dess tid och datum.

Vi skapar också statistik som talar om hur framgångsrika dina tips har varit, liksom detaljer som krävs för tävling mellan eller tipsare för att bekräfta vilken av dem som är högst betygsatt när det gäller framgångsrika förutsägelser.

Uppgifterna som behandlas av oss om de tips du lagt upp är avgörande för att skapa tips och göra sådana tips tillgängliga för våra besökare och användare på Betenemy. Det används också för att säkerställa rättvis och transparent konkurrens mellan våra tipsare.

Inställningar – Vi behandlar informationen om tipsarna du följer på Betenemy utan att glömma informationen om dina personliga intressen, till exempel den tjänst du använder henne och det innehåll du föredrar på vår webbplats.

Vi kan också behandla de uppgifter som du har fyllt i ‘Om oss’ sida i din personliga profil; sådana uppgifter kan innehålla en beskrivning av detaljerna om ditt sociala nätverk, konton, dina intressen och dig själv.

Detaljer om dina tipsare och följare görs tillgängliga för varje besökare och användare av Betenemy. Vi värdesätter din transparenta eftersom vi ser varje tipsare, besökare eller potentiell tipster som förtjänar en möjlighet att mäta tillförlitligheten och framgången för var och en av tipsarna. Eller tipsare kan lika dela den kunskap de har fått med andra.

Att behandla information om ditt personliga intresse hjälper oss att identifiera dina preferenser, som vi kan använda för kommersiell kommunikation. Vi kan anta marknadsföringsplattformar för detta ändamål, och du kan hitta mer relaterad information i vår cookiepolicy. Om du är motvillig till automatiserat beslutsfattande, som profilering, kan du konsultera underavsnitten ”Rätt att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande” och ”Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter”, som du hittar under ”Dina Mer information om rättigheter i vår sekretesspolicy.


4. Vår användning av cookies

Varje webbläsare som besöker vår webbplats tar emot cookies från oss. Cookies gör det möjligt för oss att ge den bästa upplevelsen på plats för våra besökare. Vi använder cookies för att behandla beteendemönster detaljer och information om standard internet logg för våra besökare. Cookies hjälper oss också att göra tillgängligt innehåll från tredje part tillgängligt, marknadsföra våra produkter, analysera beteenden och aktiviteterna för alla våra webbplatsbesökare och förbättra webbplatsnavigeringen. Du kan läsa vår cookiepolicy för mer information om hur du inaktiverar cookies och hur vi använder dem.


5. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi behåller eller samlar inte in dina personuppgifter längre än det är nödvändigt för det ändamål som vi har förklarat ovan.

Vi använder organisatoriska och tekniska åtgärder i likhet med god branschpraxis för att säkerställa tillräcklig säkerhet för dina personuppgifter mot olaglig eller oavsiktlig förlust, stöld, ändring, åtkomst eller obehörig avslöjande, obehörig användning och även mot varje olaglig form av behandling. < /p>


6. Dina rättigheter

Du har rätt till vissa uppgifter om din databehandling och koppling till oss. Detta inkluderar också våra kontaktuppgifter och identitet, syftet eller orsaken till behandling av personuppgifter, den rättsliga grunden för detta vi gör detta, de som tar emot uppgifterna och andra relaterade uppgifter som krävs för att säkerställa en transparent och rättvis behandling av dina personuppgifter.

 

6.1 Rätt till tillgång

Du har rätt till bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas eller inte. Du har också rätt att bli informerad om behandlingen av uppgifterna, samt begära åtkomst till uppgifterna där så är tillämpligt.

 

6.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära radering av eventuella felaktiga personuppgifter om dig. Tänk på databehandlingsändamål. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter ifyllda, såväl som felaktig datakorrigering.

 

6.3 Rättigheter till radering (Rätt att bli glömd)

Du har rätt, men under begränsade omständigheter, att begära radering av den information vi har om dig. De är följande:

 • Där uppgifterna måste raderas för att följa en laglig skyldighet.
 • Om uppgifterna har behandlats olagligt
 • Där du gjorde invändningar mot databehandling och det inte finns någon legitim grund för att åsidosätta att fortsätta
 • Där du redan har återkallat ditt samtycke för din databehandling och det inte finns någon laglig grund för att fortsätta databehandlingen.
 • Där vi inte behöver data igen för avsett ändamål.
 • Vi kommer att vara befriade från denna skyldighet om det inte är möjligt att uppfylla eller skulle behöva oproportionerligt mycket arbete för att bevisa.
 

6.4. Rättigheter att begränsa behandlingen

Du har rätt att hindra oss från att behandla dina personuppgifter under nedanstående omständigheter:

 • Om du bestrider riktigheten av uppgifterna kan vi begränsa behandlingen under den nödvändiga perioden så att vi kan verifiera riktigheten.
 • Behandlingen är olaglig och du kan begära en begränsning i stället för radering.
 • Vi behöver inte uppgifterna för det ursprungliga syftet, men de krävs fortfarande för att kunna försvara, utöva och fastställa lagliga rättigheter.
 • Om du inte vill att behandlingen av dina personuppgifter väntar på verifiering av vårt legitima databehandlingsintresse överträffar din frihet och grundläggande rättigheter.
 

6.5 Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av oss på alla grunder du anser lämpliga. Vi kommer att bli tvungna att göra din byggnad i detta avseende, förutom att vi har en övervägande legitim grund för att fortsätta behandla uppgifterna eller om det finns ett behov av kontinuerlig behandling för att försvara, utöva eller fastställa rättsliga anspråk.

 

6.6 Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att motstå behandling av dina uppgifter av oss för automatiserat beslutsfattande om sådan behandling ger rättsverkningar som berör dig eller inte kan behandlas för automatiserat beslutsfattande. Du har lika rätt att be om mänskligt ingripande för automatiserat beslutsfattande om dig.

 

6.7 Rättigheter till dataportabilitet

Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter som du har skickat till oss i ett maskinläsbart, vanligt använt och strukturerat format; det vill säga digital form. Du har rätt att be oss att skicka uppgifterna till en annan person utan hinder från oss, förutsatt att sådan överföring är tekniskt genomförbar.

 

6.8 Rätt att återkalla samtycke

Vi behöver att du godkänner innan vi kan skicka push -meddelanden och mejl med nyhetsbrev som innehåller de senaste erbjudandena och tipsen till dig. Du är fri att när som helst dra tillbaka samtycket utan någon föregående anledning eller debitera dig.

Att återkalla ditt samtycke har ingen inverkan på lagligheten av databehandling baserat på samtycke som är lämpligt för återkallelsen. Vi har inga möjligheter att dela erbjudanden, nyheter och tips med dig efter att du har återkallat samtycket.

 

6.9 Så här väljer du bort

Du bör göra följande om du vill välja bort tips, erbjudanden och nyhetsbrev från oss:

 • Klicka på länken för att avsluta prenumerationen; länken finns längst ned i alla mejl vi skickar till dig.
 • Du kan också avsluta prenumerationen på sidan för preferenscenter.

Du kan också använda dina webbläsarinställningar för att stänga av pushmeddelanden. Besök vår webbplats för mer information om hur du kan välja bort Web Push.

 

6.10 Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi har kränkt dina personuppgiftsrättigheter kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din ort. Platsen där den påstådda överträdelsen inträffade eller din bostad kommer att avgöra vilken dataskyddsmyndighet som ska kontaktas i EU: s medlemsstater.

Vi har hemvist i BULGARIEN. Följaktligen kan du komma i kontakt med Bulgariens dataskyddsmyndighet.

 

6.11 Hur du utövar dina rättigheter

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, eller om du föredrar att utöva dina rättigheter som vi har beskrivit i avsnittet ”Dina rättigheter”, kan du vidarebefordra ett e -postmeddelande till oss på: [email protected].


7. Datalagring

Även om du bestämmer dig för att radera ditt konto hos oss, lagrar vi fortfarande dina uppgifter i vår databas. I det här fallet kommer vi inte att visa din profildata offentligt. De tips som redan publicerats av dig innan du tar bort ditt konto kommer att vara tillgängliga för våra besökare eftersom vi har rätten till immateriella rättigheter. Vi kommer dock att avpersonalisera de återstående tipsen. Som ett resultat kan du enkelt länka tipsen till dina personuppgifter.

Du kan skicka oss en begäran om att radera dina data från vårt system; den erforderliga processen beskrivs ovan.


8. Vem dina personuppgifter kan delas med

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med en tredje part. Tredje parter kategoriseras nedan:

 • Medlemmar i vår organisation. Tänk på att vi är ansvariga för att bestämma medel och syfte med databehandlingen och även besluta om den specifika information som kommer att behandlas av andra medlemmar i vårt företag.
 • Enheter som hjälper oss att tillhandahålla och utveckla våra tjänster regelbundet, som utveckling, marknadsföring, underhåll och analys. Dessa enheter får behandla dina uppgifter efter behov för att utföra delegerade uppgifter. Tänk på att vi är de enda människorna som kan bestämma medel och syfte med databehandlingen och vi har också ensam ansvaret för att bestämma de uppgifter som ska behandlas för att utföra delegerade uppgifter.
 • brottsbekämpande organ och offentliga myndigheter när vi är tillåtna eller skyldiga att göra det lagligt.

9. Överföring av dina uppgifter till tredje land

Vi kan behöva skicka dina personuppgifter utanför gränserna för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att regelbundet erbjuda våra tjänster och för att utveckla dessa tjänster ytterligare. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda och skydda uppgifterna enligt gällande dataskyddslagar, särskilt GDPR.

Vi kan överföra dina personuppgifter till en mottagare i ett land som godkänts av EU -kommissionen som har en hög dataskyddsnivå.

Om vi överför dina uppgifter till USA kommer vi att följa Privacy Shield -mekanismen när vi gör det.

När det är nödvändigt kommer vi att slutgöra med dem hur du tar emot dina uppgifter dataskyddsavtalen. Avtalen kommer att innehålla standardavtalsklausuler från EU -kommissionen som förpliktar mottagaren att tillhandahålla rätt skydd och även genomföra rätt skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslag, särskilt GDPR.


10. Slutnoter

Vi kan komma att ändra eller ändra denna sekretesspolicy då och då.

De mest nödvändiga ändringarna är de som påverkar dina skyldigheter och rättigheter och de som påverkar behandlingen och skyddet av dina personuppgifter. Några av ändringarna kan ha att göra med, men inte begränsat till, behandling av dina uppgifter av en ny anledning, distribution av ny teknik och lansering av nya tjänster om väsentliga ändringar görs i denna sekretesspolicy, vi meddelar dig via vår tjänst eller på annat sätt. Vi tillåter dig också att granska ändringen innan vi gör dem effektiva.

Mindre ändringar är de ändringar som inte påverkar dina skyldigheter och rättigheter, inte heller de påverkar ditt personuppgiftsskydd. Denna kategori av ändringar kan inkludera, men inte begränsat till, morfologiska, organisatoriska och strukturella ändringar av sekretesspolicyn för att göra policyn mycket lättare att läsa.